Хүний нөөц

Ажлын байрны талаарх мэдээлэл

 

https://www.csc.gov.mn/s/30/30

Ажлын байрны сул орон тооны мэдээлэл

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

© 2023 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.