Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгууллаа

2023-03-03 131
Геронтологийн үндэсний төвийн хүсэлтээр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад тус төвийн нийт эмч мэргэжилтэн, ажилтанууд хамрагдсан. ХАБЭА-н хууль эрх зүйн ойлголт, Аж ахуйн нэгж байгууллага, ажилтны оролцоо эрх үүрэг, Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдлийг үнэлэх, удирдах, хянах сэдвээр сургалт явууллаа.
Мөн энэ үеэр Геронтологийн төвийн зүгээс цаашид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт мэдээлэл, ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэх зэрэг асуудлаар хамтран ажиллах талаар санал хүсэлтээ илэрхийлэв.

Холбоотой мэдээ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгууллаа

Геронтологийн үндэсний төвийн хүсэлтээр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтыг зохион ба

2023-03-03

“ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫГ СУДЛАН БҮРТГЭХ ДҮРЭМ”-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

“Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм"-ийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг хура

2023-03-02

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн дарга М.Даваабат, Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн

2023-01-17

© 2023 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.