ШУУГИАНЫ НӨЛӨӨГӨӨР ҮҮССЭН СОНСГОЛ АЛДАГДАЛ

2022-08-29 34
Шуугианы өртөлтөөс ажилчдыг хамгаалах арга:
👆Шуугианы эх үүсвэрийн ашиглалтыг зогсоох /шуугиан бага гаргадаг машин, тоног төхөөрөмжөөр солих/
👆Үйлдвэрийн болон үйл ажиллагааны өөрчлөлт, шинэчлэлт хийх
👆Шуугианы эх үүсвэр эсвэл ажилтныг тусгаарлах инженерийн шийдэл хийх
👆Тоног төхөөрөмжийг дуу тусгаарлах материалаар хаалт, хашилт хийх
👆Шуугиантай тоног төхөөрөмжийн өртөлтөөс ажилчдыг хамгаалах хяналтын өрөөг гаргах
👆Ажиллагсдын ажлын ээлж дахь шуугианд өртөх өртөлтийн нийт хугацаанд хязгаарыг тогтоох
👆Өндөр эрсдэлтэй ажлын байрны шуугианы тархалтыг тогтоосон зураглал гаргах
👆Тохиромжтой СХХ-ээр хангахын тулд ажилтныг чихний бөглөөсний тохирооны хэмжилтэд оруулах
👆Ажлын байран дахь шуугианы түвшин 85 дБА болон түүнээс дээш газруудад сонсгол хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх анхааруулах тэмдэглэгээ байршуулах
👆Сонсгол хамгаалах хяналтуудын үр ашгийг үнэлэх зорилго бүхий аудиометрын хэмжилтэд хамруулах
👆Ажилчдад шуугианы хор хөнөөл, СХХ-ийн зөв хэрэглээний талаарх сургалтыг явуулах
👆Чихэнд ирэх шуугианы түвшин 85 дБА-ээс бага байгаа эсэхийг баталгаажуулсан СХХ-ээр хангах

Холбоотой мэдээ

Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод ажиллалаа.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн М.Булгантамираар ахлу

2023-03-21

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын төлөөлөгчидтэй уулзлаа

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн дарга М.Даваабат Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагы

2023-03-20

© 2023 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.