ШУУГИАНЫ НӨЛӨӨГӨӨР ҮҮССЭН СОНСГОЛ АЛДАГДАЛ

2022-08-29 168
Шуугианы өртөлтөөс ажилчдыг хамгаалах арга:
👆Шуугианы эх үүсвэрийн ашиглалтыг зогсоох /шуугиан бага гаргадаг машин, тоног төхөөрөмжөөр солих/
👆Үйлдвэрийн болон үйл ажиллагааны өөрчлөлт, шинэчлэлт хийх
👆Шуугианы эх үүсвэр эсвэл ажилтныг тусгаарлах инженерийн шийдэл хийх
👆Тоног төхөөрөмжийг дуу тусгаарлах материалаар хаалт, хашилт хийх
👆Шуугиантай тоног төхөөрөмжийн өртөлтөөс ажилчдыг хамгаалах хяналтын өрөөг гаргах
👆Ажиллагсдын ажлын ээлж дахь шуугианд өртөх өртөлтийн нийт хугацаанд хязгаарыг тогтоох
👆Өндөр эрсдэлтэй ажлын байрны шуугианы тархалтыг тогтоосон зураглал гаргах
👆Тохиромжтой СХХ-ээр хангахын тулд ажилтныг чихний бөглөөсний тохирооны хэмжилтэд оруулах
👆Ажлын байран дахь шуугианы түвшин 85 дБА болон түүнээс дээш газруудад сонсгол хамгаалах хэрэгсэл хэрэглэх анхааруулах тэмдэглэгээ байршуулах
👆Сонсгол хамгаалах хяналтуудын үр ашгийг үнэлэх зорилго бүхий аудиометрын хэмжилтэд хамруулах
👆Ажилчдад шуугианы хор хөнөөл, СХХ-ийн зөв хэрэглээний талаарх сургалтыг явуулах
👆Чихэнд ирэх шуугианы түвшин 85 дБА-ээс бага байгаа эсэхийг баталгаажуулсан СХХ-ээр хангах

Холбоотой мэдээ

Анхны тусламжийн сургагч багш бэлтгэх сургалтад хамрагдлаа

Монголын улаан загалмай нийгэмлэг болон БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы хамтарсан анхны тусламжийн сургагч ба

2023-09-26

ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛ ЗҮЙН ХОР СУДЛАЛЫН ЗӨВЛӨХҮҮДТЭЙ УУЛЗЛАА

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага /ДЭМБ/-ын Олон улсын эмнэл зүйн хор судлалын зөвлөх, доктор

2023-09-14

ХАБЭА-Н ТАЛААР УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

  ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТАЛААР УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2023-09-04

© 2023 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.