БУСАД ХУУЛИУД

2019-08-13 61
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

  • Химийн хортой болон аюултай бодисын тухай хууль

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

  • Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХӨЛСНИЙ ДООД ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

  • Хог хаягдлын тухай

ХОГ ХАЯГДЛЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

  • Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

  • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ (legalinfo.mn)

  • Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай

НИЙТЭЭР ТЭМДЭГЛЭХ БАЯРЫН БОЛОН ТЭМДЭГЛЭЛТ ӨДРҮҮДИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

  • Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

  •  Хувь хүний нууцын тухай

ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

  • Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай

ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ (legalinfo.mn)

Холбоотой мэдээ

Дорнод аймгийн Чойбалсан хотод ажиллалаа.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн М.Булгантамираар ахлу

2023-03-21

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын төлөөлөгчидтэй уулзлаа

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн дарга М.Даваабат Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагы

2023-03-20

© 2023 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.