Дэд онцлох

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгууллаа

Геронтологийн үндэсний төвийн хүсэлтээр Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад тус төвийн нийт эмч мэргэжилтэн, ажилтанууд хамрагдсан. ХАБЭА-н хууль эрх зүйн ойлголт, Аж ахуйн нэгж байгууллага, ажилтны оролцоо эрх үүрэг, Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдлийг үн

2023-03-03

“ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, ХУРЦ ХОРДЛОГЫГ СУДЛАН БҮРТГЭХ ДҮРЭМ”-ИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

“Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм"-ийг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг хуралдлаа. Хурлаар “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”-ийн төслийг боловсруулж, эхний шатанд ажлын хэсэгт танилцуулан саналаа солилцлоо. Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан б

2023-03-02

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвийн дарга М.Даваабат, Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн дарга Н.Батсайхан нар хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Хамтын ажиллагааны хүрээнд ХАБЭА-н тухай хууль тогтоомж дүрэм журам, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хөдөлмөрийн нөхцөлийн сөрөг хү

2023-01-17

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

© 2023 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл мэндийн төв. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.